den 9 februari

Interpellation

2010/11:192 Barn som berörs av vräkning

av Monica Green (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Under 2010 var det 632 barn som berördes av vräkning. Det är en ökning med 2 procent jämfört med föregående år, enligt ny statistik från kronofogden.

Trots den förbättrade konjunkturen så är det fler barn som berörts av vräkning under 2010, säger kronofogden. Den nedåtgående trenden från föregående år har brutits. Mellan åren 2008 och 2009 minskade antalet barn som berördes av vräkning med 14 procent.

Kronofogden kan också konstatera att det totala antalet vräkningar fortsätter att öka något till 3 116 genomförda vräkningar under 2010. Det är en ökning med 3 procent eller 76 stycken. De ökade klyftorna där skattesänkningar mest har gynnat de rika har medfört nedmontering av trygghet och välfärd. Bland annat har de mest utsatta fått det betydligt tuffare.

Många utsatta grupper drabbas av vräkningar och det är viktigt att samhället i stort fortsätter att arbeta med den nollvision som finns. Barn ska inte vräkas. När det gäller barn som berörs av avhysning menas minderåriga barn som har en förälder boende på en adress där en vräkning sker, oavsett om föräldern är ensamstående eller sammanboende med barnet. Begreppet inkluderar även barn som bor växelvis hos föräldern, liksom umgängesbarn som bor med sin förälder minst 30 dagar per år.

Ökade skillnader och brist på bostäder som trissar upp priserna är några skäl till att vräkningarna ökar igen.

Vad avser statsrådet att göra för att fler bostäder ska byggas?

Vad avser statsrådet i övrigt att göra på sitt ansvarsområde för att hindra att barn och vuxna vräks?