den 7 februari

Interpellation

2010/11:190 Barnfattigdom

av Peter Persson (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Rädda Barnen påtalar att barnfattigdomen ökar på ett oroväckande sätt. Barnen har föräldrar med försörjningsansvar. De vuxna som för tillfället saknar arbete har försörjning genom skilda trygghetssystem.

Avser statsrådet att inom sitt ansvarsområde vidta åtgärder som minskar barnfattigdomen?