den 22 oktober

Interpellation

2010/11:19 Rätten till telefon i hela Sverige

av Peter Hultqvist (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Förra infrastrukturministern Åsa Torstensson (C) har i flera interpellationsdebatter klargjort rätten till telefoni i hela landet. Trots detta har det visat sig att i anslutning till att Telia avvecklar sitt fasta kopparnät erbjuds inte alltid fungerande ersättning.

Ibland har det motiverats med att tidigare innehavare av fast telefoni inte varit mantalsskrivna där de förlorat sin telefon. Nu finns exempel på att personer som skrivit sig på den aktuella adressen även fortsättningsvis nekats fungerande ersättning.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att de som förlorar sina fasta abonnemang ges ett fungerande alternativ och att de som är mantalsskrivna på en adress även i praktiken garanteras telefon?