den 3 februari

Interpellation

2010/11:183 Gävleborgs yrkeshögskoleutbildningar

av Åsa Lindestam (S)

till statsrådet Nyamko Sabuni (FP)

Gävleborgs län är ett län med relativt låg utbildningsbakgrund. I länet finns en högskola och också många lokala studiecentrum. Över tid har de haft stor betydelse för den regionala utvecklingen. Hälsinglands sex kommuner har dessutom en utbildningsorganisation med syfte att tillsammans höja kompetensen i landskapet.

Företagen i Gävleborg behöver medarbetare. Därför har ett regionalt teknikcollege bildats i Hälsingland tillsammans med kommunerna för att kunna attrahera och rekrytera medarbetare. I den senaste ansökningsomgången beviljades endast tre ansökningar från Gävleborg. Detta kommer att hämma regionens tillväxt.

Jag vill fråga statsrådet vilka åtgärder hon avser att vidta för att större hänsyn ska tas till regional och lokal ansökan om yrkeshögskoleutbildningar.