den 20 oktober

Interpellation

2010/11:18 Uppföljning av de utförsäkrades situation

av Monica Green (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Regeringens så kallade arbetslinje har inte lett till att arbetslösheten sjunkit. Följden är i stället större skillnader och ökade klyftor.

Under förra mandatperioden ökade antalet människor i utanförskap med 70 000. Nu kommer nästa steg på vägen mot tvåtredjedelssamhället med att sjuka och arbetslösa som tidigare fått ersättning inte får någonting alls.

Så många som 268 personer bara i Västra Götaland som fått lämna sjukförsäkringen efter att nya hårdare regler trätt i kraft har i dag varken sjukpenning eller a-kassa. Det visar statistik från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Men hur de personerna försörjer sig i dag, det visar inte siffrorna. De har inte återvänt till försäkringen och inte till Arbetsförmedlingen så hur de försörjer sig vet ingen. Om de i dag har en anställning, eller om de får sälja sina ägodelar för att vara berättigade till socialbidrag – det vet inte myndigheterna.

Att bli vräkt från sin bostad, inte ha råd till mat eller medicin kan inte vara värdigt ett välfärdsland som Sverige.

Vad avser statsrådet att göra för att följa upp de utförsäkrade?