den 1 februari

Interpellation

2010/11:174 Kustbevakningens regionledningar och samarbete med andra

av Åsa Lindestam (S)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

Kustbevakningen har fyra regionledningar, belägna i Stockholm, Göteborg, Karlskrona och Härnösand. I en utredning föreslås att ledningarna ska minska i antal till två. Samtidigt ska Försvarsmakten öka regionaliseringen genom att flytta ut ledningscentraler till fyra ställen i Sverige för att förbättra samverkan.

I SFS förordning 2007:713 16 § kan man läsa om regionalt tillväxtarbete. Där står bland annat att statliga myndigheter ska prioritera myndighetsgemensamma insatser i regionalt tillväxtarbete, decentralisera sina verksamheter och samråda med berörda om möjligheter till ytterligare samordning.

Vilket är försvarsministerns ställningstagande till förslaget från Kustbevakningen?