den 25 januari

Interpellation

2010/11:154 Remitteringar

av Jonas Sjöstedt (V)

till statsrådet Gunilla Carlsson (M)

Remitteringar får allt större betydelse för många utvecklingsländer. Enligt Världsbanken skedde remitteringar till ett värde av mer än 300 miljarder dollar 2009. Det är mer än dubbelt så mycket som det globala biståndet. För många utvecklingsländer, exempelvis Filippinerna, El Salvador eller Kap Verdeöarna, har de pengar som strömmar in från dem som har utvandrat avgörande ekonomisk betydelse. Oftast handlar det om stöd till familjemedlemmar, ibland om mer regelrätta investeringar.

Trots remitteringarnas stora betydelse för utveckling så är kunskapen om dem begränsad. Det gäller inte minst i Sverige där det saknas såväl forskning som tillförlitlig statistik. Men det är väl känt att många av dem som sänder pengar har svårt att hitta säkra och billiga kanaler för detta. Företag som Western Union kan ta så mycket som 20 procent av beloppet i avgift för en överföring. Det är närmast ockerpriser på en tjänst som ofta används av personer med knappa ekonomiska resurser. Därför vänder sig många till informella nätverk där det saknas kontroll och rättssäkerhet men där avgifterna kan vara lägre.

Från samhällets sida bör det finnas ett intresse att se till att personer kan sända pengar på ett sätt som är säkert, billigt och möjligt att få insyn i för myndigheter. Trots detta görs mycket lite på området. Man kan jämföra med länder som Storbritannien och Norge där myndigheter aktivt ger information och vägledning för att informera om billiga och säkra alternativ för remitteringar.

Med anledning av ovanstående frågar jag statsrådet:

Vad avser statsrådet att göra för att öka kunskapen om remitteringar från Sverige och stimulera användandet av säkra, billiga och legala vägar för transfereringar?