den 20 oktober

Interpellation

2010/11:15 Dammolycka med stora miljökonsekvenser

av Matilda Ernkrans (S)

till miljöminister Andreas Carlgren (C)

För några veckor sedan brast dammen i Kolontár i Ungern. En miljon kubikmeter giftigt slam vällde ut ur aluminiumfabrikens förvaringsdamm. Förödelsen är i dag enorm, medierna rapporterar om att åtta människor hittills har dött och risken är fortfarande stor att dammen kollapsar helt.

Den tragedi som utspelas i Ungern är inte unik. Det finns åtskilliga rapporter världen över som visar på olyckor vid mineralutvinning och metalltillverkning, med slamdammar som har brustit.

Vid Aitik utanför Gällivare inträffade år 2000 en liknande olycka. Sprickor uppstod i koppargruvans dammvallar, några delar rasade och för att lätta på trycket beslöt gruvledningen att släppa ut 1,5 miljoner kubikmeter kopparhaltigt reningsvatten. De ansvariga för gruvan har inte ställts till svars eftersom det enligt miljöåklagaren inte går att bestämma orsaken till olyckan.

Vad som nu sker i Ungern kan alltså hända även i Sverige. Det är inte självklart att vi kan undvika nya dammolyckor med akuta förgiftningsskador eller mer långsiktiga skador från tungmetaller som bäddats ned i sedimenten runt förorenade industriområden.

Dagens miljöansvar ska, i bästa fall, gälla både framåt och bakåt i produktionsledet. Kravet på att berörda företag också ska tvingas ta moraliskt ansvar har förhoppningsvis ökat. Ändå är det få företagsledningar som fälls i domstol för spridande av giftigt avfall. Därtill har vi en regering som inte heller i höstens budget verkar satsa på att sanera och återställa förorenade områden.

Vattentäkter och vattenmiljöer måste skyddas. Våra barn ska inte behöva leka i förorenad jord på dagis eller i skolor. De ska kunna plocka genetiskt friska grodor i klara vattendrag. Min fråga till miljöministern blir därför:

Vilka initiativ avser miljöministern att ta för att säkerställa att inte Sverige står inför en dammolycka med omfattande miljökonsekvenser?