den 20 januari

Interpellation

2010/11:149 Task Force 3-10

av Jonas Sjöstedt (V)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

På basen Camp Marmal i Afghanistan finns såväl svenska som tyska och amerikanska trupper stationerade. Basen ligger inom de svenska truppernas ansvarsområde. Ett av de amerikanska förband som finns på basen kallas Task Force 3-10 (tidigare Task Force 373). Förbandet ingår inte i ISAF-styrkorna och beskrivs ibland som en ”dödspatrull” som genomför operationer för att tillfångata eller döda personer som misstänks vara talibaner eller tillhöra terrorgrupper. Till sin hjälp har förbandet listor på personer som är misstänkta. Denna information har blivit känd i samband med Wikileaks.

Det är viktigt att klargöra om förbandet existens och karaktär är känd av den svenska militären och om svenska soldater som får kännedom om att ett amerikanskt förband genomför utomrättsliga avrättningar ska rapportera eller anmäla det.

Militär från flera länder, däribland Tyskland, har bidragit med namn på eftersökta personer till den amerikanska militären som Task Force 3-10 har kunnat använda sig. Det är oklart om detta även gäller svensk militär.

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande fråga till försvarsministern:

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att säkerställa att svensk militär inte sammanblandas med eller samverkar med Task Force 3-10?