den 28 december

Interpellation

2010/11:142 Anordnare av fas 3

av Johan Andersson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

I ett flertal nyhetsinslag har det rapporterats om oseriösa anordnare av så kallade fas 3-platser i Östergötland.

Man har rapporterat om ingen eller bristfällig uppföljning och kontroll av utövarna.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att försäkra sig om att nödvändiga kvalitetskontroller vidtas innan en anordnare av fas 3 antas?

Vilken uppföljning avser statsrådet att genomföra av dem som fått Arbetsförmedlingens uppdrag att anordna fas 3-åtgärder?

Vad avser statsrådet att vidta i form av handledning för dem som är i fas 3-åtgärder?