den 20 oktober

Interpellation

2010/11:14 Sveriges röst i klimatförhandlingarna

av Matilda Ernkrans (S)

till miljöminister Andreas Carlgren (C)

År 2012 är det slut på den första perioden av det nuvarande klimatavtalet Kyoto.

EU:s miljöministrar är överens om att verka för en förlängning av det nuvarande klimatavtalet, Kyotoprotokollet. Enligt miljöminister Andreas Carlgren får det här betydelse för förhandlingarna vid klimatmötet i Mexiko i slutet av november och han ser detta som en framgång.

Miljöminister Andreas Carlgren gör vad han kan för att tona ned förväntningarna. Han säger bland annat att det kommer att bli tuffa förhandlingar och att man inte ska vänta sig några framsteg i Cancún i Mexiko.

Inför klimatmötet i Köpenhamn då Sverige var EU-ordförandeland var tongångarna från miljöministern annorlunda. Då menade miljöministern att en förlängning av Kyotoprotokollet var helt otillräckligt. Nu betcknas det som en framgång. Det är en rejält stor omsvängning. Sveriges röst har tystnat när det gäller ambitionerna att få EU att åta sig ytterligare utsläppsminskningar för att visa att den rika världen är beredd att ta sin del av ansvaret.

Min fråga till miljöministern blir därför:

Vilken är egentligen ministerns och regeringens linje?