den 22 december

Interpellation

2010/11:138 Arbetsmiljö

av Raimo Pärssinen (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Arbetsmiljöundersökningar som nyligen redovisats pekar på att villkoren ute på arbetsplatserna blir allt tuffare. Det handlar om hela spektrumet av alltifrån ofta återkommande allvarliga arbetsolyckor till psykosociala miljöer som leder till ohälsa. Stress och hög arbetsbelastning är en vanlig beskrivning av arbetsdagen på flertalet arbetsplatser i Sverige. Delaktighet och inflytande över arbetsuppgifter och arbetstider är väsentliga inslag för en god arbetsmiljö.

Min fråga till arbetsmarknadsministern, utifrån ovanstående resonemang, blir:

Vad avser arbetsmarknadsministern att göra för att dåliga arbetsmiljöer som leder till sämre produktivitet och ohälsa ska motverkas?