den 10 december

Interpellation

2010/11:119 Ökad barnfattigdom

av Monica Green (S)

till finansminister Anders Borg (M)

De större ekonomiska skillnaderna och det sämre skyddet för sjuka och arbetslösa gör att barnfattigdomen ökat. Ökad otrygghet och sämre ekonomiska villkor för familjerna påverkar i högsta grad barnen.

I stället för att få stöd i sina studier och i sitt liv in i vuxenvärlden kan barnen få stödja sina föräldrar. 250 000 barn är på grund av regeringens kalla politik fattiga.

Det är framför allt barn med utländsk bakgrund, barn i storstädernas förorter och barn till ensamstående som drabbats hårdast. Fattiga barn får sämre utbildningsresultat, sämre boende, sämre kontakter med arbetsmarknaden och så vidare. Den PISA-undersökning som kom nyligen visar sambanden mellan fattigdom och skolpresentation mycket tydligt.

Allt fler barnorganisationer kräver åtgärder från regeringen. Det kan handla om en åtgärdsplan från regeringens sida för att möta det här med förslag om förbud mot vräkning av barnfamiljer, en avgiftsfri skola, stöd vid läxläsning och så vidare. Det kan också handla om att regeringen ska analysera konsekvenserna av förändringarna i ekonomin och trygghetssystemen.

Vad avser finansministern att göra för att stödja de fattiga barnen?