den 13 oktober

Interpellation

2010/11:11 Lagen om anställningsskydd

av Patrik Björck (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Lagen om anställningsskydd är en av de bärande delarna i den svenska arbetsrätten. Det är också en av de mest omdebatterade delarna av arbetsrätten. Debatten har kännetecknats av myter och missuppfattningar. Partier har dessutom över tid bytt ståndpunkter med varandra. Folkpartiet var en gång med och drev igenom LAS, nu är man beredd att riva upp lagen. Moderaterna var tidigare lagens skarpaste kritiker, den rollen har i dag övertagits av Centerpartiet. Det är i dag osäkert vad den moderatledda regeringen vill med anställningsskyddet. Alla partierna i Alliansen intar olika ståndpunkter. Vem bestämmer och i så fall vad?

Avser arbetsmarknadsministern att ta några initiativ i fråga om lagen om anställningsskydd, LAS?