Riksdagsskrivelse

2010/11:31

Regeringen

Justitiedepartementet1

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2010/11:JuU3 Utnämning av ordinarie domare får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 24 november 2010

Liselott Hagberg

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2010/11:32 till Miljödepartementet