Riksdagsskrivelse

2010/11:30

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2010/11:JuU2 Ny delgivningslag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 24 november 2010

Liselott Hagberg

Ulf Christoffersson