Motion till riksdagen
2010/11:N210
av Eva Flyborg (FP)

Nationell strategi för rymdturism


Förslag till riksdagsbeslut

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en nationell strategi för rymdturism.

Motivering

Den 28 april 2001 blev amerikanen Dennis Tito den första rymdturisten. Genom ett bidrag på omkring 20 miljoner dollar till det ryska rymdprogrammet kunde Tito köpa sig en plats på den ryska raketen Sojuz och även tillbringa ett antal dagar på den internationella rymdstationen ISS. Intresset för rymdturism har sedan dess ökat explosionsartat och fler personer har följt hans exempel.

Sverige är idag en av världens ledande rymdnationer sett till folkmängd. Sedan Christer Fuglesang den 9 december 2006 blev den förste svensken i rymden har den svenska rymdforskningen stigit avsevärt i anseende. De extrema kraven som ställs vid rymdfart gör att satsningar på rymdforskning och angränsande industri inte sällan ger spin-off-effekter användbara inom en mängd olika områden. Forskning initialt avsedd för rymdteknologi har lett till starkare och mer värmetåliga byggnadsmaterial, förbättrade vattenreningsteknologier samt bidragit starkt till ett förbättrat kunnande om energieffektivisering.

För att höja incitamenten för kommersiella bemannade rymdfarkoster gav Anousheh och Amir Ansari i maj 2004 ett substantiellt bidrag till den internationella tävlingen X Price. Syftet med X Price var att öka intresset för rymdfärder till låga kostnader. Tävlingen baserades delvis på erfarenheter bland annat från Orteig-priset som betalades ut till Charles Lindbergh efter hans soloflygning över Atlanten 1927. Den 4 oktober 2004 genomförde företaget Scaled Composits två flygningar med rymdfarkosten Spaceship One som tillsammans kvalificerade företaget och dess grundare Burt Rutan till att vinna priset.

Sedan dess har företaget knutits till konsortiet Virgin Galactic som ägs och drivs av entreprenören och miljardären sir Richard Branson. Virgin Galactic har som mål att genomföra storskaliga kommeriella suborbitala rymdresor med start 2012. Det har framgått från Virgin Galactic att Sverige och i synnerlighet Kiruna med raketbasen Esrange är av stort intresse. Det är inte otänkbart att företaget kan komma att göra en avsevärd investering i Sverige i och med etableringen av Europas första helt kommersiella rymdhamn i närheten av Kiruna.

I ett samarbete mellan Luftfartsverket, Rymdbolaget, Icehotel och Progressum bildades nyligen det svenska samarbetet Spaceport Sweden i syfte att attrahera kommersiell bemannad rymdfart. Sveriges norra landskap har en unik kombination av högutbildad arbetskraft, god infrastruktur och möjlighet till naturupplevelser som gör regionen mycket attraktiv för företag inom den extrema upplevelsebranschen.

För att säkerställa Sveriges goda konkurrens och framtida ledande position inom den spirande kommersiella rymdturismindustrin behövs det en samlad nationell strategi för hur Sverige ska attrahera utländska direktinvesteringar. Flera politikområden som forskning, infrastruktur, region, arbetsmarknad och turism behöver utvärderas. Denna utvärdering bör följas av en långsiktig strategi och resurssatsning. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 15 oktober 2010

Eva Flyborg (FP)