Utredningen om översyn av reglerna för flyttningsbidrag (A 2009:02)


Beteckning: A 2009:02
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad: 2011-03-09
Status: Avslutad 2010 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-11-26
Direktiv för utredningen,se dir. 2009:108
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Öman, Sören, fr.o.m. 2009-11-26 t.o.m. 2010-03-31
Sekreterare: Ingmanson, Staffan, fr.o.m. 2010-01-15 t.o.m. 2010-03-18
Sekreterare: Lundberg, Thomas, fr.o.m. 2010-02-01 t.o.m. 2010-04-09

Rapporter

SOU 2010:26Flyttningsbidrag och unionsrätten