Riksdagsskrivelse

2009/10:267

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2009/10:AU11 Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 maj 2010

Per Westerberg

Ulf Christoffersson