Motion till riksdagen
2009/10:Ju252
av Elisabeth Svantesson (m)

Försvårande av möjligheten till passfusk


m1193

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att försvåra möjligheterna att upprepade gånger erhålla ett nytt pass.

Motivering

I dag beräknas över 200 000 svenska pass vara försvunna ute i världen. Några är helt naturligt bortslarvade. Men orimligt många är i praktiken sålda eller lämnade för syften som bryter mot allt vad Sverige vill och ska stå för. Att någon skaffar fem pass på ett halvår är inget ovanligt enligt experter på Rikskriminalpolisen. Det är heller inte ovanligt att svenska pass anmäls som borttappade och används av människosmugglare.

Det borde inte vara möjligt att gång på gång förnya sitt pass. Istället måste Sverige börja ogiltigförklara borttappade pass, vilket tekniken i dag medger. Det handlar helt enkelt om att göra det möjligt att makulera borttappade pass så att de försvinner helt ur systemet. Dessutom måste, i samband med utfärdandet av ett nytt pass, noteringar ske över hur många pass en person har haft. Det naturliga måste vara att en polisutredning görs efter ett visst antal förlorade pass innan ett nytt utfärdas. Detta är ett sätt att få det svenska passet att respekteras internationellt.

Stockholm den 23 september 2009

Elisabeth Svantesson (m)