Utredning om vissa frågor rörande bidrag till ungdomsorganisationer m.m. (IJ 2008:02)


Beteckning: IJ 2008:02
Departement: Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Senast ändrad: 2023-01-31
Status: Avslutad 2009 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2008-03-27
Direktiv för utredningen, se dir. 2008:35 och dir. 2009:11
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Håkansson, Ingela, fr.o.m. 2008-02-01 t.o.m. 2009-04-19
Expert: Bull, Thomas, fr.o.m. 2008-06-24 t.o.m. 2009-03-31
Expert: Dahlberg, Gudrun, fr.o.m. 2009-02-12 t.o.m. 2009-03-31
Expert: Ericsson, Marie, fr.o.m. 2008-05-21 t.o.m. 2009-03-31
Expert: Haglund, Michael, fr.o.m. 2008-05-21 t.o.m. 2009-02-11
Expert: Hollunger Wågnert, Katrin, fr.o.m. 2008-05-21 t.o.m. 2009-03-31
Expert: Nilsson, Linda, fr.o.m. 2008-05-21 t.o.m. 2009-03-31
Expert: Wising, Keneth, fr.o.m. 2008-05-21 t.o.m. 2009-03-31
Biträdande sekreterare: Hansson, Frida, fr.o.m. 2009-01-15 t.o.m. 2009-03-31

Rapporter

SOU 2009:29Fritid på egna villkor