Riksdagsskrivelse

2008/09:43

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2008/09:AU6 Ändrad sammansättning i Arbetsdomstolen i diskrimineringstvister får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 november 2008

Per Westerberg

Ulf Christoffersson