Riksdagsskrivelse

2008/09:290

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2008/09:JuU23 En långsiktigt hållbar organisation för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 11 juni 2009

Per Westerberg

Ulf Christoffersson