Riksdagsskrivelse

2008/09:237

Regeringen

Justitiedepartementet1

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2008/09:KU24 Offentlighets- och sekretesslag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 maj 2009

Liselott Hagberg

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2008/09:238 till Socialdepartementet