2008/09:94

   
   
     
       
       
       
   
     
     
     
   
   
   
   
   
       
     
     
       
         
         
         
     
     
     
       
       
       
       
       
       
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
       
       
     
     
     
     
     
   
       
       
       
       
     
     
     
   
   
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
     
   
     
   
     
     
     
     
     
   
   
     

m.m.,

ombudsmän,

och

begreppet.

beprövad

(1980:100)

   

avlagt

djursjukskötare)

rinäryrket.

första

stycket,

kännande.

kännande.

Schweiz.

kapitel.

genom

rätt

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

följas.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

disciplinpåföljd

tillfredsställande.

utöva

gång.

månader.

vård.

hetens

ledamöter.

ledamöter.

ringen.

anmälan.

när

förvaltningsdomstol.

ärendet.

ansvarsnämnden

första

beslut.

inte

annat

     
     
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
   
   
     
             
           
           
   
   
       
       
   
   
           
   
   
   
     
           

kameraövervakning.

Justitiekanslerns

     
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
     
   
       
   
   
   
   
   
   
       
       
               
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                     
                       
   
   
   
   
   
   
                 
   
           
             
   
   
   
         
   
       
     
         
       
   
   
   
                   
           
   
               
   
   
   
 
         
     
     
 
       
       
     
         
 
         
     
         
   
         
   
   
     
   
       
   
   
   
   
       
   
   
   
           
     
     
   
   
     

ändamålsenlig

   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
               
           
   
   
       
   
avstängning.
   
     
   
     
   
   
   
   
   
   
     
     

avstängning.

   
   
     
     
   
     
     
   
       
   
       
           
   
           
             
         
   
       
   

största

läkemedel.

största

sjukvårdens
     
       
   
     
     

den

sjukvårdens

nämnden.

     
     
   
     

legitimationsyrken.

Jo2005/2571)

grundnivå.

etableringsfrihet.

lemsstaten.

tioner.

fikationer:

arbetsuppgifter.

yrken

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

ningen.

tion.

myndigheten

förseelsen.

ständighet.

begränsas.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

är

veterinäryrket

struktion.

utbildning.

husdjurstekniker.

gärden.

närvarande.

   

personal.

sjukgymnast.

disciplinåtgärder.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   

har.

och

och

och

   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

gande.

yrkesfriheten.

förlossning.

heten.

uppgifter.

och

bestämmelserna.

utredarens

ringen.

tillhör

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
       
       
       
   

skötare.

hovslagare.

djursjuksköterska.

sida.

djursjukvårdarutbildningen.

kännande.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

ägarna.

titeln

sjukvård.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

slagare”.

rande

behandlingen.

och

veterinärmedicinsk

studier)

föreskrivet

avsnitt

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

formella

välja

ning.

till

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

kompetens.

lidande,

   

yrkesmässigt.

ningens

djur.

hälsopersonalen.

genom

sjukvård

ringen.

sin

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

tillsynsmyndigheten.

myndigheterna

otillräckliga.

även

tillsynsmyndigheten.

Jordbruksverket.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   

ställande.

behörighetsreglerade

personal.

regeringsrätten.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

sation.

ställande.

kallad.

djurskyddssynpunkt.

gränsad

detta.

ledamöter.

Jordbruksverket.

förslag.

lagen.

rätt.

till

mässigt.

rad.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

frågan.

     

styrelsens

     
     
     

sakfrågan.

svariga

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

rinära

författningar.

2010.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

ter.

dag.

punkt.

tillhör

de

kostnadsökningar.

dubblas.

nomförs.

och

slakterier.

bildning.

struktioner.

etableringsfrihet

student.

de.

djur.

direktiv

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

mellan

formation.

anspråk.

förseelsen.

stycket

Justitiekanslerns

lag.

lag.

nuvarande

merad

veterinäryrket.

lag.

dem

särskilt.

het.

lämpas.

ikraftträdande.

(1988:534)

djurhälsopersonalen.

sedd.

myndigheten.

   
   
   
   
     
     

Justitiekanslerns

(1992:859)

   
   

namn.

offentlig

(2004:168)

2005:98)

och

ternativmedicin.

bör

verksamhet.

sjukvård

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

2005:98)

Lagens

kap.),

djur.

   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

terska),

sjukvård

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

verket,

inspektionen.

ciplinpåföljd

pande

   
   

gång.

mationen

månader.

mot.

ledamöter.

gan.

regeringen.

förvaltningsdomstol.

nämnden

ta

tiden.

   
   
   

Straffbestämmelser

behörigheten.

till

(1988:534)

   
   

utbildning.

obetydligt

injektion.

kommunen.

                     
                                     
       
                   
               
                 
           
   
               
               
   
   
   
                   
   
         
               
               
   
                   
   
             
   
                     
                   
   

(1992:859)

följande

     
       
         
   
       
         
           

Justitiekanslerns

             
         
                 
                         
         
   
   
             
             
   
   
   
   
           
   
   
   
   
   
     
         
           
     
       
   
   
         
           
         
         
       
       
   
   
   
         
   
           
               
                   
                       
   
   
           
           
   
         
               
   
               
             
         
       
   
   
         
       
             
           
             
             
   
   
           
   
   
   
           
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
           
   
   
   
   
   
   
   
     
       
       
   
       
             
         
         
         
             
   
   
   
   
   
   
   
   
   
           
                           
   
   
             
   
               
               
   
   
           
   
   
   
   
   
             
             
           
             
       
   
   
         
                 
                 
   
                 

(2004:168)

   
   
   
   
   
   

veterinärorganisation.

Veterinärförbund.

Manske.

sjukvård

begreppet.

   
   
   
   
   
   

beprövad

eller

(1980:100)

avlagt

utomlands.

   
   
   
   
   
   

stycket,

godkännande.

kännande.

Schweiz.

kapitel.

genom

rätt

följas.

disciplinpåföljd

tillfredsställande.

utöva

gång.

månader.

sjukvård.

allmänhetens

ledamöter.

ledamöter.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
     
   
   
   
   
   
     
     

när

förvaltningsdomstol.

   
   
   
   
   

första

beslut.

inte

annat

   
   
   
   
 
   
         
       
         
   
     
   
   
   
   
       
       
   
         
   
   
   
           
   
   
       
       
   
   
       
   

sprit.

(1971:291)

   
   
         
           
       
   
   
     
           
           
   
   
   
   
   
   
       

kameraövervakning.

Justitiekanslerns

           
                     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
           
   
   
   
   
   
     
       
   
         
       
   
   
       
   
   
     
   
             
   
   
   
     
         
     
           
                   
           
               
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                     
                       
   
   
   
   
   
   
                 
   
           
               
   
   
   
               
   
     
     
             
           
   
   
   
           
       
   
           
   
   
   
 
           
       
       
   
         
         
   
   
     
   
         
 
         
     
       
   
         
   
   
   
   
       
   
   
   
   
       
   
   
   
         
   
   

ändamålsenlig

   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
         
           
       
   
     
       
avstängning.
   
       
     
       
       
   
       
       
   
         
         
         
               

avstängning.

   
   
   
     
     
   
     
     
   
       
   
       
           
   
           
             
         
   
     

narkotika

   

största

läkemedel.

största

sjukvårdens

anställning

   

den

sjukvårdens

nämnden.

   
     
   
   
     
     
     

ombudsmän,

Björling