2008/09:165

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

kansliorten.

     
       
       
       
       
       
       
   
   
   
   
   
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
   
   
   
   
   
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
     
     
     
       
       
     
     
   
   
     
     
       
     
         
       
       
         
           
         
           
         
         
         
         
         
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
     
       
       
     
     
     
     
     
   
     

förvaltningsdomstolar,

pensionsutfästelse

eller

anhållna

indelningsdelegerade,

krigsfara

fall,

allmänhetens

   

skogskontomedel

funktionshindrade,

landskapsinformation,

m.fl.,

elektronisk

beskattningsförfarandet,

m.m.,

ålderspension,

kontrolluppgifter,

elektriska

branscher,

och

minoritetsspråk.

allmänna

förvaltningsdomstolar

     
       
   
       
   
       
       

Regeringsrätten.

         
         
   
       
     
       
           

domstolen,

myndighet,

förvaltningsmyndighet,

kammarrätt.

kammarrätternas

myndighet,

förvaltningsmyndighet

kammarrätt.

domkretsar.

sådana

förvaltningsrätt

förordning.

någon

             
   
   
               
         
         
           
               

chefsrådman.

(1979:1152)

chefsrådman.

nämndemän.

nämndemän.

om

       
   
           
       
   
       
       
       
           
                 
                   
       
             
       
         
       
               
               
       
         
   
   
               
                   
       
               
       
   
           
   
   
         
       
         
                 
               
         
     
   
           
   
   
         
   
   
         
                 
   
   
   
           
       
   
   
               
       
   
   
           
   
   
   
         
   
       
   
                 
   

skatteförfattningarna,

och

           
           
     
             
     
                 
         
       
   
         
       
         
           
   
   
   
   
   
   
   
   
             
   
         
i

fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

är

kortast

       
 
   

är

kortast

                   
             
   
         
   
                   
           
       
   
     
                   

skattenämnd.

kammarrätt.

             
             
   
   
         
       
         
             
   
   
           
               
   
   
   
       
     
       
   
 
   
   

förvaltningsdomstol.

     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     

”förvaltningsrätt”.

     
     
     
     
     
     

form.

     
     

”förvaltningsrätten”.

     
     
     
     

”förvaltningsrätten”.

     
     
     
     
     
     
 
   
     
     

krigsfara

     
     

form.

     
     
     
     

”förvaltningsrätten”.

mot

     
     

motsvarande

     
     
     
     

form.

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

medicintekniska

”förvaltningsrätten”.

     
     

fullmaktsanställning

     
     
     
     

motsvarande

(1994:1220)

     
     
     
     
     
     
     
     

(1998:204)

följande

   

utplånas.

utplånas.

     
     

”förvaltningsrätt”.

finansmarknaden

form.

     
     

viltvårdsområden

officiella

     
     
     
     

”förvaltningsrätt”.

     
     

mot

     
     
     
     

”förvaltningsrätt”.

(2004:451)

trängselskatt

     
     

form.

(2005:716)

(2006:227)

     
     

blodsäkerhet

”förvaltningsrätt”.

säkerhetstjänst

   

utplånas.

utplånas.

utvecklingsverksamhet

   

utplånas.

utplånas.

kassaregister

offentlig

valfrihetssystem

”förvaltningsrätt”.

länsrätter.

presenterades.

Ju2007/2289/DOM)

organisation.

     
     

organisation

organisera

     

måltyper.

måltillströmningen.

hög

kvalitetssäkring.

       
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

omkringliggande

sårbara

domstolarna.

     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

mål.

respektive

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

tillstyrker

i

län

   
   
   
   
   
 

i

         
   
   
         
   
   
           

i

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

inom

i

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Sundsvall.

6.1.6.

i

     

domstolen.

rekryteringsproblem.

rekryteringsmöjligheter.

         
   
   
         
   
   
           
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
     
     
   
   
     
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     

i

     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

av

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
     
   
   
   

organisation.

befintliga

innebära.

påverka

     
     
   
   
   

”Förvaltningsrätten

förvaltningsdomstolar

förvaltningsdomstolar

   
   

Regeringsrätten.

   
         
         
   
       
   
       
           

domstolen,

myndighet,

förvaltningsmyndighet,

myndighet,

förvaltningsmyndighet,

   
   
   

sådana

förvaltningsrätt

förordning.

någon

regeringen.

                 
     
     
                 
         
             
               
                   
     
     
               
     

regeringen.

           
       
   
           
             
     
   
               
           
         
                 
                     
         
         
   
   
         
           
   
               
             

om

       
   
           
       
   
             
       
         
             
                   
                                   
                                 
         
               
           
             
   
               
                   
         
         
   
   
                     
                                 
           
               
       
   
               
   
   
       
   
       
               
   
                                   
                   
   
               
                                 
                                   
         
         
         
   
   
                   
       
   
             
         
     
       
                 
         
     
     
         
     
     
     
           
           
               
           
                   

skatteförfattningarna,

straff

skatteförfattningarna,

och

   
             
     
               
     
         
           
     
         
           
               
             
   
         
             
       
       
         
         
                 
     
   
         
   
                   
           
       
   
     
                   
   
 
   
   
       
 
   
   
       
       
     
   
   
   
       
     
       

21

avlagt

   
   
   
     

synpunkter.