2008/09:140

2008/09:140

   
   

större

     
     
     
     
       
       
         
         
       
       
     
       
       
       
     
       
       
         
         
         
         
         
       
       
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
         
         
         
         
         
         
       
       
       
       
       
       
     
       
       
     
       
     
   
     
     
   
     

5.1),

     

(Fö2009/249/MIL)

augusti

politikens

Försvarsberedningens

säkerhet.

operativa

kan

   
   
         
   
   
   
     
   
   
   
     
   
   
   
   
   
     
       
   
   
   
             
   
   
   
   
   
           
   
   
   
           
   
   
   
   
   
         
   
   
   
   
   
   
       
   
   
   
         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

framöver.

fortsatt

egna

operativa

         
   
 
           

vår

vår

angränsande

säkerhet.

         
 
 
     
     

och

global

materielanskaffning.

och

insatser.

kollektiva

väpnade

konflikter.

terrorism.

Balkan.

församlingen.

Warszawapakten.

Sveriges

rättsstat.

uppmärksamhet.

samverkan.

     
   
     

säkerhetspolitiska

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

intressen.

     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

försvar.

militära

   
   
   
   
     
     
   
     
     
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   

uppgifter.

     
   
   
   
   

försvaret.

förändras.

   

närområde.

insatser,

   
   
   

myndighetsgränser.

m.m.

myndighetsgränser.

hot,

förmågans

konfliktnivåer,

insatser,

(brigadnivå),

hot,

   

snabbinsatsberedskap.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
           
         
         
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

en

förband:

vecka,

månader.

                 
   
   
   
   
   
   
       
   
   
   
   
   
   
                 
   
   
   
   
   
           
               
   
   
                   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
                 
                     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
   
   
   
   
   
   
   
         
   
   
   
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
           
   
   
               
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
             
             
   
   
   
   
   
   
   
   
           

övergångsperiod

     
 
     

relevanta

föreslagna

ska

samarbete.

konfliktområden.

arméstridskrafterna.

användbart.

som

   
   
   
   
   
 

förband.

stridsgrupper.

avpassad

fortsätta.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
         
 
       

användbarhet.

delmängd.

nödvändig.

   
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
               
         
   
   
             
           
       
   
   
   
   
   
       
   
   
       
   
   
   
   
   
               
   
   
   
   
           
       
   
   
           
   
     
             

av

förmåga.

           
           
   

stridskrafter.

tungtransportkompani

timmar.

blir

förmåga.

sjöoperativa

signalspaningsförmågan

bevakningsbåtkompani

tillgänglighet.

klustervapen.

stridsflygförbanden.

Försvarsmaktens

102.

     
   
   
   

aktuell.

och

   
   
   
   
   
             
   
   
   
           
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
           
   
   
   
   
             
   
   

har

förbättra

följande.

m.m.

förbandskategorier.

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
       
       
       
       
       

flexibilitet.

   
   

tiden.

kvinnor.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

kostnadseffektivt.

insatsorganisationen.

2010.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
         
       

personalförsörjningssystemet.

övningsverksamhet

   
   

restriktiva.

som

personalutredningen.

skyddsstyrkorna

gemensamma

   
   
   
   
   
   
   
   
 

önskemål.

avgränsa.

intressekonflikter.

förbanden.

enligt

ändamålsenligt

uttjänt

avseenden.

eftersträvas.

förbandsutvecklingen.

utsträckning.

materielanskaffningen.

behovssatts.

bakre

som

frågan.

kostnadseffektiv

försvarsbyrån

                 
   
   
   
   
   
   
   
   
                 
   
   
   
   
   
               
   
             
   
   
   
   
   
   
   
         

våren

världsmarknaden.

fråga.

exportkontrollmyndighet.

livscykelperspektiv.

utveckling.

organiseras.

samarbeten.

   
             
   
   
   
   
   
   
               
   
   
   
   
               
   
   
   
   
             
   
   
   
   
   
           
   
   
   
   
             
   
   
   
   
   
   
   
   
   
               
   
   
   
   
   
         
   
   
   
   
             
   
 
   

tagits

     
   
   
   
   
     

samhället.

försvarsverksamhet.

framtiden,

               
   
               
   
   
   
   
   
         
   
   
   
       
   
   
   
   
   

skyddsstyrkorna.

långsiktigt

försvarsverksamheten.

     

försvarsorganisationerna.

bedömning.

hotbild

bedömning.

     
             
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
         
   
   
   
   
             
   
           
   
   
   
               
   
   
   
             
   
   
   
   
       
             
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

2010.

   
   
 

budgetproposition.

del.

och

blir

Regeringskansliet.

rättvisande

     

utvecklas.

internationellt.

stärkas.

olyckor.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Försäkringskassan,

2008:101)

reservofficersförbund.