2008/09:14

   
   

förslag.

     
   
     
       
       
       
       
       
   
       
   
       
         
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
         
         
         
         
         
     
       
       
       
       
       
       
       
     
       
   
         
         
         
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
         
         
         
         
         
       
       
         
         
         
         
         
       
       
         
     
     
   
       
   
       
   
       
     
     

rättsliga

och

rådsbeslut.

     

Sverige.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

annat

inrättat

dess

arbetsformer.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

inte

enligt

förordningsnivå.

narkotikaleveranser.

misstankeregister.

tullbestämmelser.

av

lagstiftningsåtgärder.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

rådsbeslut.

lagändringar.

behövas.

konventionen.

behandling

konventionen.

pågående

föreligga.

lagändringar.

föreligga.

     

tillkommit.

samarbeten.

belagda

Europolkonventionen.

   
   
   
   
   
   
   
   
 
             
   
               
   
   
   
   
   
   
   
             
         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
   
         
             

enhetlig

förhindra

eller

   
   
   
   
   
   
 

konventionen.

nödvändiga.

gällande

inte.

enheten.

inte

budgetkommitté.

undantagsvis.

5.2.1.

Europol.

     

polisoperativa

lagstiftningsåtgärder.

     

till

vara

nödvändiga.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Europolkonventionen.

     

förslag.

förslaget.

beslutets

möjligt.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

tionen.

av

störst.

gränsöverskridande

het.

heten.

angelägna.

åtnjuter.

avvägd.

polisbyrån

   
   
   
   
   

(Europol)

       
     
     
     
       

prioriteringar.

     
     
     
     
     
     

offentliga

       
     
     
     
       

framtiden.

     
     
     
     

("Europolkonventionen")

     
     

Konungariket

medlemsstater.

     
     

Europols

behörighet.

Europols

     
     

internationella

organiserad

     
     

Europeiska

     
     
     
     
     
     

beslut.

     
     
     
     

uppgifter.

     
     

dessa,

     
     
     
     

styrelsen.

     
     
     
     
     
     
     
     

antagna

     
     
     
     

fattats

uppgifterna.

     
     

     
     
     
     

användning.

     
     
     
     

tre

     
     

dess

     
     

verksamhet.

     
     

personens

tillsynsmyndigheten.

     
     

nödvändiga,

tidsperiod.

     
     
     
     
     
     

uppgifter.

     
     

raderas.

medgivande.

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

gemensamma

erhålla

     
     

nämnda

     
     
     
     
     
     

detta

tillsynsmyndigheten.

     
     

gensvar.

Europols

     
     

analysarbete.

     
     
     
     
     
     

uppgifter.

berörda

     
     

eller

     
     
     
     
     
     

Europol.

     
     

lokaler,

befintliga

     
     
     
     
     
     

(datamediaskydd),

(användarkontroll),

     
     

(transportkontroll),

(återställande),

     
     
     
     

söka

     
     

verksamhet,

ställning.

       
     
     
     
       
     
     
     
     

styrelsen,

arbetsprogrammet,

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

verksamhet.

     
     
     
     

budgetåret.

       
     
     
     
       

budget.

     
     
     
     
     
     
       
     
     
     
       
     
     

tystnadsplikten.

       
     
     
     
       

personal.

Europol.

     
     

skadan

i

     
     

frågan.

     
     
     
     
     
     

och

     
     
     
     

gälla:

     
     

har

artikel

     
     

här