Reach - genomförande och sanktioner
Felmeddelande: errorconversion failedPermission error