Utredningen om skyddet för företagshemligheter (Ju 2007:06)


Beteckning: Ju 2007:06
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2023-01-31
Status: Avslutad 2008 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-04-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:54
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Lundin, Anna-Karin, fr.o.m. 2007-05-01 t.o.m. 2008-06-30
Sakkunnig: Bergene, Anette, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2007-06-10
Sakkunnig: Hardvik Cederstierna, Lotta, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Sakkunnig: Johansson, Stefan, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Expert: Bengtsson, Henrik, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Expert: Hellström, Annica, fr.o.m. 2007-09-26 t.o.m. 2008-06-10
Expert: Gudmundsson, Ellinor, fr.o.m. 2007-09-12 t.o.m. 2008-06-10
Expert: Hamskär, Ingemar, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Expert: Hilding Qvarnström, Agneta, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Expert: Jacobsson, Jens, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Expert: Lindberg Elmgren, Susanne, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2007-09-10
Expert: Norström, Tomas, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Expert: Svensson, Tommy, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Expert: Tanner, Charlotta, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2007-09-25
Expert: Weihe, Anders, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Expert: Öman, Sören, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Sekreterare: Kölfors, Katarina, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-30

Rapporter

SOU 2008:63Förstärkt skydd för företagshemligheter