Krisregleringsutredningen (Fö 2007:04)


Beteckning: Fö 2007:04
Departement: Försvarsdepartementet
Senast ändrad: 2010-03-04
Status: Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-06-20
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:95 och dir. 2008:117
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Henriksson, Lars, fr.o.m. 2007-06-20
Sakkunnig: Hokkanen, Jyry, fr.o.m. 2008-09-23
Sakkunnig: Holgersson, Jörgen, fr.o.m. 2008-09-23
Sakkunnig: Lundin, Douglas, fr.o.m. 2008-09-23
Sakkunnig: Persson, Bertil, fr.o.m. 2008-09-23
Expert: Edvardson, Torgny, fr.o.m. 2008-09-23
Expert: Klahr, Anders, fr.o.m. 2008-09-23
Expert: Lundgren, Conny, fr.o.m. 2008-09-23
Expert: Nyman, Minna, fr.o.m. 2008-09-23
Expert: Rabinowicz, Eva, fr.o.m. 2008-09-23
Sekreterare: Bergman, Mats, fr.o.m. 2007-12-01
Sekreterare: Fridensköld, Emilie, fr.o.m. 2007-12-15
Sekreterare: Stennek, Johan, fr.o.m. 2008-03-05

Rapporter

SOU 2009:03Ransonering och prisreglering i krig och fred
SOU 2009:69En ny ransonerings- och prisregleringslag