Utredningen om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring (A 2007:02)


Beteckning: A 2007:02
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad: 2023-01-31
Status: Avslutad 2008 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-06-28
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:100 och dir. 2008:9
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Öman, Sören, fr.o.m. 2007-06-28 t.o.m. 2008-09-30
Expert: Dunér, Johanna, fr.o.m. 2007-10-10 t.o.m. 2008-09-30
Expert: Ek Oldsjö, Maria, fr.o.m. 2007-10-10 t.o.m. 2008-09-30
Expert: Hellström-Rückert, Sofie, fr.o.m. 2007-10-10 t.o.m. 2007-12-31
Expert: Hollander, Per, fr.o.m. 2007-11-07 t.o.m. 2008-09-30
Expert: Hopstadius, Jasmina, fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-09-30
Expert: Nydevik, Ulrika, fr.o.m. 2008-04-01 t.o.m. 2008-09-30
Expert: Oretun, Jenny, fr.o.m. 2007-10-10 t.o.m. 2007-11-06
Expert: Ströberg, Uno, fr.o.m. 2007-10-10 t.o.m. 2008-09-30
Sekreterare: Claesson, Kerstin, fr.o.m. 2007-07-09 t.o.m. 2008-01-31
Sekreterare: Ebbing, Petra, fr.o.m. 2007-10-01 t.o.m. 2008-09-30
Sekreterare: Ljungberg, Dan, fr.o.m. 2007-10-22 t.o.m. 2008-09-30
Sekreterare: Oretun, Jenny, fr.o.m. 2008-02-12 t.o.m. 2008-05-15

Rapporter

SOU 2008:77Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen
SOU 2008:83Avgifter inom arbetslöshetsförsäkringen