Riksdagsskrivelse

2007/08:31

Image: RSKR_200708__31_--1.png

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2007/08:FiU7 Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2007-11-21

Jan Björkman

Ulf Christoffersson