Riksdagsskrivelse

2007/08:219

Regeringen

Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2007/08:AU7 Ett starkare skydd mot diskriminering får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2008-06-04

Per Westerberg

Ulf Christoffersson