Riksdagsskrivelse

2007/08:196

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2007/08:AU9 Prövningstillstånd i Arbetsdomstolen m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2008-05-20

Per Westerberg

Ulf Christoffersson