Riksdagsskrivelse

2007/08:103

Image: RSKR_200708__103_--1.png

Regeringen

Kulturdepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2007/08:KU12 Rättelse av ändring i radio- och TV-lagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2007-12-19

Per Westerberg

Ulf Christoffersson