säkerhet

förvaltningsavdelning.

Internet:

http://www.regeringen.se/remiss

   
   
   
   
   
   

tidigare.

   

ningens

ningen.

med

   
   
   
     
     
   
   
     
     
     

grundläggande

gränser.

   

här

säkerhetsarbete.

säkerhet.

   

denna

   

vara:

rättigheter,

   

system.

   

konflikter.

   

sättningar.

   

säkerhet.

   

ling.

kriser.

   

måste

   

första

inom

EU:s

   

säkerhetsarbete

tydligt.

   

central

också

   
   

övergripande

att:

sporter,

sen,

utom

resurser

   
   

tillgängliga

   
   

samordning.

   

kostnad.

   

media,

samtliga

   
   

under

sätt.

   

en

   

säkerhetsutbildning.

   

tas

   

effektiva

   

tionalitet.

användandet.

   

internationell

   
   

också

myndighetsstruktur.

   

klas.

   

ledning.

   

utveckling.

av

   

omvärldsanalys

   

göras.

system.

   

USA:s

   

krisberedskapen.

   
   
   

anden.

   
   
   
   

områden.

ligger