Utredningen om behandling av personuppgifter inom studiestödsområdet (U 2006:10)


Beteckning: U 2006:10
Departement: Utbildningsdepartementet
Senast ändrad: 2023-05-30
Status: Avslutad 2007 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-08-31
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:90 och dir. 2007:44
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Öman, Sören, fr.o.m. 2006-09-01 t.o.m. 2007-09-30
Expert: Edman, Peter, fr.o.m. 2007-08-21 t.o.m. 2007-10-01
Expert: Johnsson, Bengt, fr.o.m. 2007-01-25 t.o.m. 2007-10-01
Expert: Samuelsson, Héléne, fr.o.m. 2007-01-25 t.o.m. 2007-10-01
Expert: Sjöstrand, Anna, fr.o.m. 2007-01-25 t.o.m. 2007-10-01
Expert: Östberg, Martin, fr.o.m. 2007-01-25 t.o.m. 2007-08-20
Sekreterare: Kullberg, Mikael, fr.o.m. 2006-12-01 t.o.m. 2007-10-07

Rapporter

SOU 2007:64Studiestödsdatalag