Utredningen (N 2006:07) Personlig integritet i arbetslivet


Beteckning: N 2006:07
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad: 2010-03-12
Status: Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-05-11
Direktiv för utredningen se, dir. 2006:55, dir. 2008:85 och dir. 2008:152
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Lilja Hansson, Cathrine, fr.o.m. 2006-09-01 t.o.m. 2009-04-14
Ledamot: Engblom, Samuel, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2008-09-14
Ledamot: Fredén, Thomas, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2008-07-31
Ledamot: Gellner, Lars, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2009-04-14
Ledamot: Grenfors, Jeanette, fr.o.m. 2007-09-10 t.o.m. 2009-04-14
Ledamot: Hoffstedt, Anneli, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2009-04-14
Ledamot: Jonsson, Claes-Mikael, fr.o.m. 2008-08-01 t.o.m. 2009-04-14
Ledamot: Kullgren, Sara, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2007-09-09
Ledamot: de Lange, Arne, fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2009-04-14
Ledamot: Maier Söderberg, Lena, fr.o.m. 2008-04-01 t.o.m. 2009-04-14
Ledamot: Wahlstedt, John, fr.o.m. 2007-10-01 t.o.m. 2008-03-31
Expert: Aringer, Leif, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2009-04-14
Expert: Herzfeld Olsson, Petra, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2009-04-14
Expert: Jillger, Aimée, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2009-04-14
Expert: Malmberg, Jonas, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2009-04-14
Expert: Runmarker, Agneta, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2009-04-14
Expert: Säfsten, Mathias, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2009-04-14
Expert: Öman, Sören, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2008-12-05
Sekreterare: Rosén, Johan, fr.o.m. 2006-12-01 t.o.m. 2009-04-14
Sekreterare: Sylvan, Monica, fr.o.m. 2006-11-24 t.o.m. 2009-05-05

Rapporter

SOU 2009:44Integritetsskydd i arbetslivet