Tilläggsdirektiv till En nationell psykiatrisamordnare (S 2003:09)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 9 november 2006.

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 oktober 2003 tillkallade statsrådet Engqvist en nationell psykiatrisamordnare. Psykiatrisamordnarens uppdrag skall enligt direktiven upphöra senast den 1 november 2006.

Uppdraget förlängs, vilket innebär att psykiatrisamordnarens uppdrag upphör senast den 30 november 2006.

            (Socialdepartementet)