Riksdagsskrivelse

2006/07:8

Image: RSKR_200607__8-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Utbildnings- och kulturdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2006/07:UbU3 Återkallande av vissa beslut rörande gymnasieskolan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 29 november 2006

Per Westerberg

Ulf Christoffersson