Riksdagsskrivelse

2006/07:179

Image: RSKR_200607__179_179-179-1.png

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet1

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2006/07:AU13 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 30 maj 2007

Birgitta Sellén

Per Persson


[1]

Riksdagsskrivelse 2006/07:180 till Riksrevisionens styrelse