Utredningen om expropriationsersättning (Ju 2005:17)


Beteckning: Ju 2005:17
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2009-02-26
Status: Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-20
Direktiv för utredningen, se dir. 2005:147, dir. 2007:16, dir. 2007:89 och dir. 2008:8
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Gunarsson, Carina, fr.o.m. 2006-01-01 t.o.m. 2008-11-30
Sakkunnig: Danelius, Johan, fr.o.m. 2007-09-01 t.o.m. 2008-05-27
Sakkunnig: Gulliksson, Mikael, fr.o.m. 2007-11-22 t.o.m. 2008-11-05
Sakkunnig: Hermansson, Magnus, fr.o.m. 2008-08-18 t.o.m. 2008-11-05
Sakkunnig: Josefsson, Jan, fr.o.m. 2006-02-13 t.o.m. 2007-08-31
Sakkunnig: Lagerqvist Nilsson, Monica, fr.o.m. 2006-02-13 t.o.m. 2008-11-05
Sakkunnig: Nauclér, Anders, fr.o.m. 2006-02-13 t.o.m. 2006-06-15
Sakkunnig: Söderström, Pontus, fr.o.m. 2006-06-16 t.o.m. 2008-11-05
Expert: Arbegard, Anne-Sophie, fr.o.m. 2006-02-13 t.o.m. 2006-06-15
Expert: Bonde, Fredrik, fr.o.m. 2006-02-13 t.o.m. 2008-11-05
Expert: Dahlsjö, Anders, fr.o.m. 2006-02-13 t.o.m. 2008-11-05
Expert: Jonsson-Glans, Gudrun, fr.o.m. 2006-02-13 t.o.m. 2008-11-05
Expert: Julstad, Barbro, fr.o.m. 2006-02-13 t.o.m. 2008-11-05
Expert: Lefwerth, Agneta, fr.o.m. 2006-02-13 t.o.m. 2008-11-05
Expert: Mökjas, Birgitta, fr.o.m. 2006-02-13 t.o.m. 2008-11-05
Expert: Persson, Bertil, fr.o.m. 2006-06-16 t.o.m. 2008-11-05
Expert: Treschow, Frederik, fr.o.m. 2006-02-23 t.o.m. 2008-11-05
Expert: Rudén, Christer, fr.o.m. 2006-02-13 t.o.m. 2008-11-05
Expert: Thomsson, Rune, fr.o.m. 2006-02-13 t.o.m. 2008-11-05
Expert: Warén, Jan, fr.o.m. 2006-02-13 t.o.m. 2008-11-05
Sekreterare: Pålsson Helander, Susanna, fr.o.m. 2006-03-11 t.o.m. 2008-12-07
Sekreterare: Sjödin, Eije, fr.o.m. 2007-08-15 t.o.m. 2008-11-09

Rapporter

SOU 2007:29Hur tillämpas expropriationslagens ersättningsbestämmelser? - delbetänkande
SOU 2009:99Nya ersättningsbestämmelser i expropriationslagen, m.m. - slutbetänkande