Anonymitetsutredningen (Fi 2005:05)


Beteckning: Fi 2005:05
Departement: Finansdepartementet
Senast ändrad: 2023-01-31
Status: Avslutad 2006 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-05-12
Direktiv för utredningen, se dir. 2005:59
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Linderborg, Tanja, fr.o.m. 2005-05-12 t.o.m. 2006-01-11
Expert: Arai, Mohmood, fr.o.m. 2005-06-21 t.o.m. 2006-01-11
Expert: Bodegård, Louise, fr.o.m. 2005-06-21 t.o.m. 2006-01-11
Expert: Hansson, Birgit, fr.o.m. 2005-06-21 t.o.m. 2006-01-11
Expert: Johansson, Bengt, fr.o.m. 2005-06-21 t.o.m. 2006-01-11
Expert: van der Stad, Jörgen, fr.o.m. 2005-06-21 t.o.m. 2006-01-11
Expert: Thörne, Sophie, fr.o.m. 2005-06-21 t.o.m. 2006-01-11
Sekreterare: Neergaard, Anders, fr.o.m. 2005-06-01 t.o.m. 2006-01-31
Sekreterare: Öman, Sören, fr.o.m. 2005-07-01 t.o.m. 2006-01-31

Rapporter

SOU 2005:115Avidentifiera jobbansökningar - en metod för mångfald