Tilläggsdirektiv till Radio- och TV-lagsutredningen (Ku 2000:01)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2005

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 8 juni 2000 har chefen för Kulturdepartementet tillkallat en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av radio- och TV-lagen m.m. (dir. 2000:43). Regeringen har även tidigare beslutat om tilläggsdirektiv till utredningen. Det skedde den 1 februari 2001 (dir. 2001:11), den 13 mars 2003 (dir. 2003:30), den 21 augusti 2003 (dir. 2003:100), den 9 oktober 2003 (dir. 2003:121), den 13 maj 2004 (dir. 2004:69) och den 30 september 2004 (dir. 2004:131). Utredningen, som har antagit namnet Radio- och TV-lagsutredningen (Ku 2000:01), skall enligt nu gällande direktiv redovisa sitt uppdrag senast den 31 december 2005.

Uppdraget skall, med ändring av tidigare angiven tidpunkt, redovisas senast den 30 april 2006.

               (Utbildnings- och kulturdepartementet)