den 16 november

Fråga 2005/06:378 av Henrik von Sydow (m) till statsrådet Hans Karlsson (s)

Främlingsfientlighet i fackföreningsrörelsen

Dagens Nyheter har i tre artiklar publicerade den 10, 11 och 15 november 2005 granskat fackförbundet Byggnads metoder vid Vaxholmskonflikten, där fackliga ombudsmän skanderade Go home och nedsättande glåpord åt lettiska arbetare. Dagens Nyheter pekar på att fackliga ombudsmän tar sig an uppgiften att ”hålla rent” svenska arbetsplatser från utländska arbetare: ”Vi tar ett par bilar alltså och lastar dem fulla och kör till polisstationen. Kan vi då höra litet senare på dagen att, ja, nu sitter de på flygplan på väg till Sydamerika, då är de utvisade”, säger en facklig ombudsman i DN-reportaget. Ytterligare en facklig ombudsman försöker förklara den hårda stämningen och slagorden vid Vaxholmskonflikten: ”När man är många så blir det … någonting annat, någon konstig stämning”. Byggnads pressekreterare har i tidningen Arbetaren (nr 6, 2004) deklarerat att facket inte känner solidaritet med folk ”som har konstiga namn och åker hem på helgerna”.

Detta måste mana till eftertanke och handling. Olof Palme anförde i ett radiotal den 25 december 1965: ”Fördomen har alltid sin rot i vardagslivet. Den gror på arbetsplatsen och i grannkvarteret. Den är ett utlopp för egna misslyckanden och besvikelser. Den är framför allt ett uttryck för okunnighet och rädsla. Okunnighet om andra människors särart, rädsla för att förlora en position, ett socialt privilegium, en förhandsrätt.” Det som var Olof Palmes uppmaning då förpliktigar i dag. Främlingsfientlighet och xenofobi måste bekämpas. Mot bakgrund av detta:

På vilket sätt avser statsrådet att inskärpa att främlingsfientlighet inte hör hemma i svenska fackförbund?