Riksdagsskrivelse

2005/06:90

Image: RSKR_200506__90-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Socialdepartementet1

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU1 Anslag inom socialförsäkringsområdet (utgiftsområdena 10, 11 och 12) får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 8 december 2005

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2005/06:91 till Riksrevisionens styrelse