Riksdagsskrivelse

2005/06:366

Image: RSKR_200506__366-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Justitiedepartementet1

Med överlämnande av bostadsutskottets betänkande 2005/06:BoU9 Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 juni 2006

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2005/06:365 till Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet