Riksdagsskrivelse

2005/06:295

Image: RSKR_200506__295-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Försvarsdepartementet1

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2005/06:FöU9 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 30 maj 2006

Helena Höij

Per Persson


[1]

Riksdagsskrivelse 2005/06:296 till Riksrevisionens styrelse