Riksdagsskrivelse

2005/06:21

Image: RSKR_200506__21-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU2 Kriminalvården - en myndighet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 november 2005

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson